Cleanmate APP

Anslutningsguide

Om din router hemma är utrustad med bandsteering, vänligen avaktivera denna funktion. Säkerställ att telefonen endast är ansluten till 2,4gHz-nätverket samt ansluter roboten mot detta nätverk.

Felsök även enligt nedan:
1. Testa starta om din router
2. Testa att ställ in ett WIFI-namn och lösenord med färre tecken
3. Vänligen flytta er robot och dess laddstation närmare routern hemma

Android
https://www.youtube.com/watch?v=N0yM6yxyPJ0

iOS
https://www.youtube.com/watch?v=1izURpAESM4&t=

Länkar för nedladdning:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleanmate.abroad

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/cleanmate/id1365395637?mt=8